Etusivu | Aluekartta | Laskuluiskat | Valvonta | Luvanmyyjät | Velvollisuudet | Pöytäkirja | Tyrvännön kalastusyhdistys | Yhteystiedot
logo VANAJANSELÄN
KALATALOUSALUE
 

 

Vanajanselän kalatalousalue sijaitsee Etelä- ja Länsi-Suomen lääneissä
ja on pinta-alaltaan lähes 10 000 ha.
Vanajanselän kalatalousalueen viehekalastus-
luvalla saat käyttää seuraavia pyyntitapoja:
- Heitto- ja vetouistelua
- Perho-ongintaa

Yksi lupa oikeuttaa käyttämään enintään kahta viehettä (yhdellä henkilöllä voi olla useita lupia). Kalastusalueemme viehekalastus luvalla saat kalastaa kahdessa läänissä.

Vesillä liikkuvan velvollisuudet

Jos pyydykset voivat häiritä vesillä liikkumista, ne on merkittävä selvästi. Selvänä merkkinä pidetään vähintään puolitoista metriä vedenpinnasta nousevaa salkoa johon on kiinnitetty neliönmuotoinen vähintään 30 senttimetriä korkea ja leveä lippu. Veden pintaan lasketun tahi pintaan tai pinnan läheisyyteen ulottuvan ankkuroidun pyydyksen uloimman pään merkkisalko ja ajoverkkojadan sekä ajosiiman molempien päiden merkkisalot on kuitenkin varustettava kahdella päällekkäisellä sanotunlaisella lipulla. Pyydyksen suunta on lisäksi ilmoitettava käyttämällä tarpeen mukaan yhtä tai useampaa selvästi erottuvaa merkkiä.

Yleisen kulkuväylän ulkopuolella olevan selvästi merkityn pyydyksen yli käveleminen on kielletty, eikä konevoimalla kulkeva alus tai puutavaralautta saa tulla viittäkymmentä metriä lähemmäksi tälläistä pyydystä, ellei se väylän ahtauden takia ole välttämätöntä.

Kohdattaessa uisteleva vene noudatetaan tavanomaista väistämissääntöä.

HUOM! Vesilaissa on määräys: Jos vesistössä kulkeva tahallisesti tai törkeällä varomattomuudella vahingoittaa väylän ulkopuolella olevaa pyydystä, vaikkakaan se ei ole kalastuslain mukaisesti merkitty, vahinko on aiheuttajan korvattava.